01.05.2022 - Orientering

Resultater 2022

Loperbrikke5

Årets resultater fra Brikkesys:

Lyngsstua Nord   1. mai

Skje, Lyngstua Nord 11. mai

Oksbåsen 25. mai

Spjøtlia 8. juni

Klubbmesterskap Ulvåsen 22. juni

Rossmyra 29. juni

Knyken 13. juli

Sørseljan 11. august

Lomtjønna 24. august

Ulvåsen 7. september

Oksbåsen 14. september