30.01.2005 - Orientering

Sesongen 2005

Denne sesongen vil det være utsatt tilsammen 70 poster. Som vanlig er 30 poster å finne i Ulvåsmarka og 10 poster blir lagt med utgangspunkt fra parkeringsplassen i Langlidalen. I tillegg kommer Orkdal IL sine 30 poster i Knykenområdet.

Postene står ute fra pinse (lørdag 14. mai) til 23. september, med unntak av området i Langlidalen hvor snøforholdene gjør at utsettingen må utsettes (dato blir kunngjort seinere). 

Konvoluttene med nødvendig kart og klippekort legges ut på de vanlige salgsstedene fra fredag 13. mai. Prisen er som i fjor kr. 150,- pr. konvolutt samt kr.10,- pr. ekstrakort.

Innlevering av klippekortene for registrering er satt til 15. oktober (husk å skrive navn på kortene).

Salgsstedene er følgende:
Narvesen, Orkanger sentrum
G-sport, OTI-Senteret
Sport 1, Domus Kjøpesenter
Shell, Fannrem


Trykk her for å se hvem som har levert klippekort denne sesongen(tilsammen 83 personer), og hvor mange år vedkommende totalt har deltatt.