19.05.2009 - Orientering

Sesongen 2009

Årets tur-o sesong starter denne uken. Salg av konvolutter foregår hos Sport 1 (Domus),
G-sport (OTI) og bensinstasjonen Best, Fannrem fra onsdag 20. mai.
Pris pr. konvolutt er kr. 150,- og ekstra klippekort koster kr. 10,-

Sammen med trimavdelingen i Orkdal IL er det utsatt tilsammen 70 poster i følgende områder: 
Ulvåsmarka (30 poster) med adkomst fra Ulvåsen, Rødåsen og Oksbåsen.
Knykenmarka (30 poster) med utgangspunkt fra vegen til Baksætra ved E39 mellom Sika og Svorkbygda.
Koksteinsfjellet (10 poster), som ligger i og nær Grytdalen naturreservat med flott turterreng. Beste parkeringsmulighet er langs riksvei 714 mellom Våvatnet og Krokstadøra, og denne er avmerket på kartet som ligger i konvolutten.

OBS: Postene på Koksteinsfjellet blir satt ut litt seinere på grunn av snøforholdene i fjellet, men vi håper også å få disse på plass til pinsehelga. 

Postene på Koksteinsfjellet står ute til 6. september, og i Ulvåsen og Knyken til 20. september.

Innlevering av klippekort skjer til ett av salgsstedene, eller til Kirsten, Aud eller Thor (se kortet) innen 15. oktober.

orientering.jpg
   Liste over årets deltakere. 

  

  
Invitasjon til avslutning i Ulvåsen.