Betalingsinformasjon

Orkanger IF avd Ski:

Kontonummer: 4270.32.23979

Vipps: 128378 OIF Ski

Organisasjonsnummer:  976431618 (Felles for OIF)

 

Kasserer:

Kolbjørn Larsen

kolbjorn.larsen@gmail.com - 905 44 999