22.05.2017 - Ski

Avlyser årets Bråttåbjønn

- Avlysning av årets Bråttåbjønn-  25.juni 2017

Det ble i styremøte 9.mai 2017 besluttet å avlyse årets utgave av Bråttåbjønn som går i sammenheng med Orkangerdagene.

Bakgrunn for avlysing:

- Sviktende interesse og påmelding av deltagere de seneste årene, til tross for innføring av ungdom stafetten for 2 år siden og markedsføring av arrangementet.

- Vi kan ikke garantere et godt og trygt arrangement da flere av arrangementets nøkkelpersoner er forhindret til å stille i år.

 

Hilsen Styret