07.03.2006 - Ski

Referat fra Årsmøte 2005 avholdt 20.02.2006

REFERAT FRA ÅRSMØTE SKIAVDELINGA,

MANDAG 20.02.2006


Sted:             Ulvåshytta      

Tid:               kl 19.00

Til stede:       6 stemmeberettige.Sak 01/06

Konstituering

  • Åpning av årsmøtet ved leder Runar Flønes
  • Valg av møteleder:                          Runar Flønes
  • Valg av referent:                             Jonas Appelkvist
  • Valg av underskrivere protokoll: Atle Wormdal og Trygve Dybdahl

Sak 02/06

Godkjenning av innkalling

Vedtak: Godkjent


Sak 03/06

Godkjenning av saksliste

Vedtak: Godkjent


Sak 04/06

Årsmelding (se vedlagg)

Vedtak: Godkjent


Sak 05/06

Regnskap (se vedlegg)

Vedtak: Godkjent med fotnote: Kasserer kontrollerer innbetaling av sponsormidler til vestene.


Sak 06/06

Forslag til budsjett ( se vedlegg)

Vedtak: Godkjent


Sak 07/06

Valg

Leder:                  Runar Flønes                      Ikke på valg

Nestleder:            Ole Andreas Opphaug     Valgt for 2 år

Kasserer             Endre Evjen Valgt for 2 år

Sekretær:            Kari Holseth              Valgt for 2 år

Styremedlem:     Atle Wormdal                       Ikke på valg

Styremedlem:     Jonas Appelkvist                 Ikke på valg

Styremedlem:     Olav Jønsberg                     Valgt for 2 år

Valgkommite:     Nils A. Sletvold (leder), og Trygve Dybdahl


Møte hevet.


Atle Wormdal                                                                                    Trygve Dybdahl