15.03.2012 - Svømming

Årsmelding 2011 for svømmeavdelingen

Årsrapport 2011 for OIF, svømmeavd.

 

 

 

Styret har i 2011 bestått av:

 

            Leder:                                  Tor Erik Sørensen

            Nestleder:                            Pia Bæk

            Kasserer:                             Frank Bye

            Leder Babysvøm/BS:          Anne Kathrine Angvik

            Trenernes representant:     Tony Prestmo

            Foreldrerepresentant:         Erik Wahl

            Sekretær:                            Monica Hegglund

            Materialforvalter:                Robert Jensen

 

 

Styret har i 2011 fungert veldig godt. Det har vært avholdt månedlige styremøter med unntak av sommermånedene. Styret har ikke hatt store saker til behandling, men har fokusert på den daglige drift og kostnadskontroll.

Styret med foreldregruppa i spissen har stått for planlegging av treningssamlinger, samt at planlegging av sommerleir i Danmark er i full gang.

 

Det ble holdt en runde med kurs på vinter, og en runde med kurs på høst.  Vi hadde to fulle kurs begge halvår.  Det vil si ca. 30 barn på kurs pr. halvår

Det har vært en del utfordringer å skaffe nok, og stabile instruktører til å lede kursene på tross av at det er arrangert instruktørkurs.

Svømmeavdelingen har deltatt både på instruktørkurs og trenerkurs. Kjell Wormdal dro i starten av 2011 på trener 2 kurs i Oslo, som ble arrangert av NSF. Han har bestått skriftlig prøve på dette kurset. Gratulerer!

Dette viser at svømmeavdelingen ønsker å ha godt utdannede trenere og instruktører, noe som er viktig for å få en god flyt.

 

Når det gjelder svømmetrening har vi i 2011 hatt fire grupper; A-gruppa, B-Gruppa, C-gruppa, samt D-gruppen. Trenere for dette året har vært Ingvild Prestmo, Kjell Wormdal, Tony Prestmo, Daniel Puton, Lise Marie Langhelle, Anne Kathrine Angvik, Ellen Angvik Aanonsen, Rune Heen og Øyvind Steen. Disse har gjort en formidabel jobb, noe som synes på trening, treningssamlinger og ikke minst på stevner svømmeavdelingen deltar på. Tilbakemeldingene fra andre klubber er gode og oppsiktsvekkende.

 

Det har også i 2011 vært babysvømming hver lørdag bortsett fra første lørdag i mnd.

Dette er det Anne Kathrine Angvik som har stått for, som også i år har foregått i sykehusbassenget.  Det har vært 20-25 barn hver gang.

 

Svømmeavdelingen har arrangert Orkanger svøm 2011, som fortsatte i suksess.  Der hadde vi om lag 30 utøvere som svømte.  Dette stevnet har blitt en god tradisjon som også blir viderefulgt i 2012.

Treningsgruppa har deltatt i flere stevner i 2011;Trøndersvøm i Pirbadet, Trondheimsmedleyen i Husebybadet, Rosesvøm i Molde, Atlantensvøm i Kristiansund, Høstjakta i Malvik og Julelauget i Stjørdal for å nevne noen.  Det var god deltagelse fra OIF på alle stevner, og svømmeavdelingen hevder seg i toppen i alle juniorklasser.

 

Svømmeavdelingen har i 2011 hatt fokus på kostnader, og det kan se ut til at vi går med overskudd. Det har vært problemer med å få inn treningsavgifter fra deltagerne. Dette er noe vi kommer til å ha bedre fokus på fremover, samt å bedre rutiner for fakturering og oppfølging av disse.

 

Vi takker alle styremedlemmer, medlemmer og foreldre for god innsats i 2011, og ønsker lykke til i året som kommer.

 

 

 

Styret OIF svømmeavd.