06.04.2010 - Svømming

Even Jordet fikk stimulansepokalen 2010

2314.jpg

evenmedpokal_1.JPG

I forbindelse med svømmeavdelingens avdelingsårsmøte ble det delt ut stimulansepokal.

Dette er første gang på lenge en slik pokal er utdelt.

Even Jordet i A-gruppa var den som fikk årets pokal, blant flere utfordrere. 

Pokalen skal stimmulere den tildelte, og andre til å delta aktivt i svømmemiljøet i OIF, og andre arenaer OIF svømmeavdeling deltar.

Kriterier for å få pokalen er at personen skal være:

-et godt forbilde.

-positiv på trening og andre aktiviteter i OIF's regi.

-ordne samhold i gruppa og på tvers av gruppene.

-være inkluderende og ta vare på sine medutøvere.

-yte god treningsinnsats

-deltagende på stevner avdelingen deltar i,  eller aktiviteter i egen regi.