03.09.2009 - Svømming

Fulle svømmekurs!

2058.jpg

Da er alle svømmekursene fulle for i høst.

Dersom man ønsker å delta på kurs igjen over jul, anbefaler vi at dere setter dere opp på venteliste, da det er meget stor pågang for å delta på svømmekursene vi arrangerer.  Vi har ikke opplevd å ha allerede så lange ventelister som vi har i år.

Send en epost til Pia Bæk for å sette deg opp på lista: piabaek@netcom.no