06.09.2007 - Svømming

Generell informasjon om kursene

Kursene er beregnet for barn i alderen 5 - 10 år som ikke kan svømme. Barna må være fylt 5 år. 

Kursene starter i begynnelsen av september og arrangeres fortløpende i folkebadet på Orkanger og på Grøtte til midten av juni. Kursplassene blir satt opp etter prioritet og påmeldingsdato.  

Vi har delt opp våre svømmekurs i 3 kurs fordelt på 10 kvelder à en time. Opplæringa tar sikte på å skape trygghet og positiv innstilling til aktiviteter og opphold i og under vann.

Nybegynnerkurs fokuserer på vanntilvenning og dykking under vann. Videregående kurs 1 fokuserer på flyteteknikk, mens videregående kurs 2 fokuserer på svømmeteknikk. 

Noen av barna kommer kanskje til å ta sine første svømmetak i løpet av kurset mens andre trenger både to og kanskje tre kurs før de mestrer teknikken.

Men husk: Trygghet og glede ved å være i og under vann er det viktigste!

Det er også vanlig at vi kjører en time med livredning hvor barna får prøve å svømme med klær og redningsvest. Av erfaring har mange barn redningsvest, men få vet hvordan den fungerer på dypt vann og dette kan skape panikk hos barnet. Det er også viktig at barn vet hva de kan bidra med for å berge liv og hva de ikke skal gjøre slik at man utsetter seg selv for fare.

Siste kurskveld har vi en enkel avslutning der vi ønsker alle foreldre velkommen til å delta og hvor alle som har fullført kurset får diplom og ferdighetsmerke. 

Badehette skal benyttes i bassenget, i tillegg er det lov å bruke svømmebriller under frileik. Badehette kan kjøpes av oss til kr. 100,- første kursdag. Vi har også et lite parti med badeshorts og badedrakter for salg. Flytemidler holdes av oss. Alle må dusje og vaske seg før man går i bassenget.  

Verdisaker bør ikke legges igjen i garderoben da flere bruker garderobene, verdisaker kan eventuelt leveres til en av instruktørene som kan låse disse inne.

Vi har bindene påmelding til våre kurs. Hvis noen ikke skulle ønske å delta videre på kurset, vennligst gi beskjed til en av oss instruktører eller leder så vi har mulighet for å gi plassen videre da vi ofte har venteliste.

Hvis noe går galt. Det er en forutsetning at alle som deltar på våre kurs sørger for å være medlem av et idrettslag eller idrettsforening som er tilknyttet Norges Idrettsforbund. Da er man forsikret dersom noe skulle skje. Er du ikke medlem kan du melde deg inn på OIF sine hjemmesider. Forøvrig er våre ansvarlige instruktører autorisert av Norges Svømmeforbund og gjennomfører jevnlige livredningsøvelser.