13.04.2011 - Svømming

Heder til Lise Marie og Magnus

2702.jpg
stimmulansepokal_2011.JPG

I forbindelse med svømmeavdelingens avdelingsårsmøte 2011, ble årets stimulansepokal delt ut.

Lise Marie Langhelle og Magnus Moe Wahl i A-gruppa var de utkårede for årets pokal, blant flere utfordrere. 

Pokalen skal stimmulere den tildelte, og andre til å delta aktivt i svømmemiljøet i OIF, og andre arenaer OIF svømmeavdeling deltar.

Kriterier for å få pokalen er at personen skal være:

-et godt forbilde.

-positiv på trening og andre aktiviteter i OIF's regi.

-ordne samhold i gruppa og på tvers av gruppene.

-være inkluderende og ta vare på sine medutøvere.

-yte god treningsinnsats

-deltagende på stevner avdelingen deltar i,  eller aktiviteter i egen regi.