07.02.2005 - Svømming

Hva er babysvømming

Babysvømming er en vannaktivitet for barn mellom 0-2 år der foreldrene deltar aktivt i bassenget. Det er en lekeaktivitet som legger vekt på den nære kontakten mellom foreldrene og det nye familiemedlem og eventuelle søsken. De får en aktivitet sammen.

Babysvømming foregår på barnets premisser. All konkurranse og alle prestasjonskrav er bannlyst. Men det er et viktig krav: Barnet skal aldri forlates alene i eller ved vannet. Hovedmålet med babysvømming må være å lære barnet trygghet over og under vann, samt selvstendighet i vann uansett dybde eller temperatur. Samtidig også lære seg respekt for vannet. Et annet viktig moment er at om barnet vet hva man gjør om man havner under overflaten, gjør at barnet ikke får panikk og er mer forberedt i en ulykkessituasjon. For foreldrene er det en trygghet og vite at barnet også klarer seg godt under vann overflaten.

 

Det blir fokusert mye på dykking i forbindelse med babysvømming, men dykkingen er bare en liten del av aktiviteten, men samtidig en viktig del! Når babyen opplever at det er OK å være under vann, vil den være i stand til å gjøre hvilke aktiviteter som helst (nesten) under vann. Når man begynner med barna i tidlig alder (6-8 uker/min. 4 kilo) er ikke dette forbundet med noe problem. Babyen ser kanskje litt forskrekket ut første gangen (mange ser helt uanfektet ut) og noen få skriker, men det går fort over, og etter noen få ganger er de helt fortrolige med dykket. De noe eldre barna hoster litt av og til og føler kanskje litt ubehag i den forbindelsen. I alle tilfeller prater vi og koser med barnet etter dykket.