24.01.2005 - Svømming

Nybegynnerkurs – Vanntilvenningskurs


Svømmeavdelingen har startet opp med nytt nybegynnerkurs – vanntilvenningskurs onsdag 14. september 2005. Kurset følger Norges Svømmeforbunds terminologi og baserer seg i hovedsak på vanntilvenning.

 Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er et svømmekurs med terping på svømmeteknikk. Før barna kan lære å svømme er det viktig at barna er trygge i vannet og de må da blant annet takle og dukke hodet under vann.

Vi vil også gjennomføre en kveld med testing av flytevest fordi vi mener at dette er viktig i forhold til trygghet i vann. Det er mange barn som har flytevest, men det er få som har prøvd den. Dette kan føre til panikk dersom barna ikke er trygge på hvordan flytevesten fungerer. En god del lek blir det selvsagt også.

 Den siste kurskvelden legger vi opp til sosialt samvær sammen med foreldre og søsken i bassenget. Kaffe og saft og ”noe attåt” smaker godt etterpå. Etter bestått kurs og en aldri så liten prøve vil barna få utdelt Norges Svømmeforbunds diplom og ferdighetsmerke. Kurset holdes på Grøtte hver onsdag i 10 uker framover. Det er plass til 15 deltakere pr. kurs.

 Vi kommer til å kjøre 2 kurs etter hverandre samme kveld slik at det blir plass til totalt 30 deltakere. Vi stiller med 2 autorisert instruktør samt 2 hjelpeinstruktører. Høres dette interessant ut så ta kontakt med Anne K. Angvik tlf. 72 48 12 47 e.kl. 16.00.