15.04.2009 - Svømming

Nye kurs starter

Nye kurs starter høsten 2009.

De som var med på kurs nå i vinter har førsterett på plass til høsten.  De som har skrevet seg på liste vil bli kontaktet i forkant av kursstart.  Har du ikke skrevet deg på liste for videre plass neste runde, send epost til svømmeskoleansvarlig: anne.ove@online.no

Følg med på våre hjemmesider for påmelding dersom du ikke allerede er "i systemet".