14.03.2010 - Svømming

OIF Svømmeavdeling ønsker velkommen til svømmekurs!

 

 

OIF Svømmeavdeling ønsker velkommen til svømmekurs!

 

OIF Svømmeavdeling følger Norges svømmeforbund`s nasjonale plan for svømmeopplæring.

Norges Svømmeskole er fellesbegrepet for alt som hører til den nasjonale planen for svømmeopplæring. Planen er basert på solid pedagogikk og metodikk og tuftet på nasjonale standarder for hvilke øvelser som må beherskes på veien mot svømmedyktighet. Minst èn av våre instruktører/trenere på våre svømmekurs skal være autorisert med opplærings- og livredningsferdigheter. Hvert kurs har en varighet på 10 timer. Det blir ikke avholdt kurs i skoleferien. Påmelding til alle våre kurs og treninger er bindende.

Utviklingstrappa i svømmeopplæringa hos OIF Svømmeavdeling:

Hvalkurs.

Hvalkurset tar opp i seg elementer fra vanntilvenning, men også den første kjernefunksjonen, å dykke. For å lære å svømme må elevene kunne oppholde seg under vann, dykke og orienter seg der. Dette krever kontrollert pusting. Alle deltakerne vil få diplom og ferdighetsmerket ”hval” etter fullført kurs.

Pingvinkurs.

Pingvinkurset fokuserer på neste kjernefunksjon som er å flyte. Forutsetningen for å flyte er at mest mulig av kroppen er under vann, derfor følger flyting etter dykking (se hvalkurs). Videre må pustingen være situasjonsbetinget, en bevisst inn- og utpust, eller å holde pusten. Dette er en målrettet progresjon av opphold under vann (se hvalkurs).

Å gli under vann eller i overflaten er flyting i bevegelse og gir eleven mulighet til å erfare vannets motstandskraft. Målet er å gjøre eleven i stand til å påvirke (redusere) denne motstanden. Å gli forutsetter at elevene kan holde pusten og flyte. Alle deltakerne vil få diplom og ferdighetsmerket ”pingvin” etter fullført kurs.

Selungenkurs.

Alle mer eller mindre kontrollerte bevegelser i vannet med armer og bein viderefører erfaringen av vannets motstandskraft. Målet er å nytte denne kraften med bevegelser som skaper fremdrift. Elevene vil her bli gjort kjent med ulike svømmearter. Alle deltakerne vil få diplom og ferdighetsmerket ”selungen” etter fullført kurs.

Når man mestrer alle de mål som her er nevnt er man svømmedyktig på minste kravs nivå. Det betyr imidlertid ikke at man mestrer vanskelige ytre forhold, lange svømmedistanser og/eller store fysiske/psykiske påkjenninger ved ulykkestilfeller.

 

Orientering til foresatte og deltakere:

Svømmeavdelinga i Orkanger idrettforening er en del av en frivillig organisasjon.

Vi er helt avhengig av engasjerte foresatte for å kunne gi et godt og rimelig tilbud. Foresatte må være forberedt på å bli forespurt om å hjelpe til på egne eller andre arrangementer som blir pålagt oss.

Er du glad i vann, og glad i jobbe med barn?

Vi er opptatt av å spre kunnskapen om svømmeopplæring. Som instruktør vil du få tilbud om gratis opplæring/kurs. Svømmeavdelinga dekker også kursavgifta til instruktørens barn. Ta kontakt med instruktør.

Hjelp til av- og påkledning:

Det er viktig at foresatte er med og bistår de minste med av- og påkledning i garderoben, da instruktørene ikke har kapasitet til det.

Husk å tisse før du går i svømmehallen.

Rensel på do i timen forstyrrer undervisningen.

Tyggegummi i svømmehallen er ikke lov.

Svømmehall og garderober er skofrie soner.

Gå helst barbeint i garderober og svømmehall.

Svømmeutstyr.

Svømming er en rimelig idrett, alt du trenger er badebukse/badedrakt og badehette. Det er lov å bruke svømmebriller under frileik. Vi har badehetter i silicon til kr. 50,- og badetøy (opp til 12 år) til kr. 100,- med Norges Svømmeskole-logo på. Ta kontakt med instruktør.

Foresatte som publikum:

Dersom dere ønsker å være til stede under kurset, så hold dere i området ved vaktbua. Dette er fordi vi ønsker at elevene skal konsentrere seg mest mulig om oppgaver og veiledning fra instruktør.

Sørg for at barnet har gyldig medlemskap i OIF.

Alle barn til og med det året man fyller 12 år og som er medlem av en organisasjon tilsluttet Norges idrettsforbund er forsikret gjennom barneidrettsforsikring hos Norges idrettsforbund.

Lykke til!