27.10.2019 - Svømming

Svømmeavdelingen søker flere instruktører!

2016 09 07 Annonse Instruktorer

På grunn av stor pågang på svømmekurs, søker svømmeavdelingen flere instruktører!

Ta kontakt med Svømmeskoleansvarlig Tor Erik Sørensen på mail, eller telefon 988 80 921 (e. kl.16)