18.09.2012 - Svømming

Svømmeavdelingen søker trener!

SetWidth380 Kjell Wormdal 1 nett

Da en av våre trenere har dratt til det store utland for å søke nye utfordringer som svømmetrener, har svømmeavdelingen et stort behov for trenerkapasitet. For at vi skal kunne fortsette å utvikle svømmere og gi de den spiriten og støtten de trenger ønskes en trener helst med bakgrunn fra svømming.

Vi tilbyr store utfordringer og gleder i hverdagen, villige og glade utøvere som ønsker å trene mye og godt vil møte deg i bassenget!

Det er pr. dags dato to treninger i uka, men dette kan utvides etter hvert, da vi også får tilgang til svømmebassenget på Orkanger igjen. I påvente av at garderobene på Orkanger pusses opp brukes nå Grøtte så mye det går.

Ta kontakt med Tor Erik Sørensen på telefon 988 80 921 eller e-post tor_erik@online.no