26.09.2009 - Svømming

Utdanning i idrett og ledelse

2095.jpg

Helgen 25. og 26. september 2009 startet svømmeavdelingen sin utdanning innenfor idrett og ledelse.  Opplegget går over to helger, neste samling vil foregå 23. og 24. oktober. 

Norges Svømmeforbund har tilbudt seg å hjelpe svømmeavdelingen med å sette seg mål og legge planer for hvordan man skal forbedre struktur, organisasjon og tilbudet til utøverne som deltar i regi av OIF, svømmeavdelingen.

12 foreldre, utøvere og styrerepresentanter deltok i en meget konstruktiv og innholdsrik helg.  Det ble presentert gode momenter i hvordan man driver et idrettslag.  Etter temaene fikk deltagerne oppgaver som skulle løses ved hjelp av IGP-modellen, hvor man først drøftet temaene Individuelt, deretter i Grupper, og så til slutt ble resultatene presentert i Plenum.  Deltagerne fikk gode muligheter til å bryte ned hvert enkelt tema som angår drift og deltagelse i svømmeavdelingen for deretter å bygge dette sammen igjen.  Dette resulterte i gode resonement og gode forslag til forbedring, samt hva man burde fortsette med fremover.

Kurset ble holdt av tidligere svømmer i OIF; Brit Wormdal som nå jobber med klubbutvikling i svømmeforbundet.