Kjøp og Salg - brukte turnklær

Annonseres på Facebook

 

Relevante saker

logo-stor.png

04.02.2014

Ny annonseplass for kjøp og salg av turnutstyr

Vi flytter annonseringen over til Facebook. Enklere administrasjon - Alle kan legge inn annonser selv. Legg gjerne med et bilde, og husk pris og kontaktinformasjon. Annonsering, kjøp og salg skjer på eget ansvar og følger Facebook sine regler og retningslinjer for publisering.

Les mer