09.02.2005 - Turn

Nyttige lenker

Norges Gymnastikk- og Turnforbund:
http://www.gymogturn.no

Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets: http://www.gymogturn.no/kretser

BASIS - aktivitetssenter for barn og unge:
http://www.basisgym.no