09.02.2024 - Turn

Årlig møte OIF turn 2024

Arsmote 2024 info A4 1
Årlig møte 2024
Vårt årlige møte vil i år bli avholdt torsdag 29.feb kl 17.30 i OIF sitt flerbrukshus.
Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder, referent og 2 personer til å signere årsmøteprotokollen
3.Årsmelding fra styret for 2023
4. regnskap for 2023
5.Valg
6.Innkomne saker
Forslag til saker sendes inn til styret snarest. Sendes på epost til: turn@orkanger-if.no
Valg av nye medlemmer til styret:
Vi er nå på utkikk etter nye medlemmer til styret – 2 til 3 roller blir ledige.
Noe interne rulleringer kan forekomme, så roller blir fordelt på første styremøte.
Er du interessert og/eller vil vite mer, ta kontakt med leder Carina Rømme på 92203350, turn@orkanger-if.no melding på Spond eller via Messenger. </body></html>