09.02.2023 - Turn

Årlig møte OIF Turn 2023

C3934F2C DF89 4233 BAB0 DF111D1FD66F

Vårt årlige møte vil i år bli avholdt mandag 20.feb kl 17.30 i OIF sitt flerbrukshus.

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder, referent og 2 personer til å signere årsmøteprotokollen
3.Årsmelding fra styret for 2022
4. regnskap for 2022
5.Valg
6.Innkomne saker

Forslag til saker sendes inn til styret snarest.
Sendes på epost til: turn@orkanger-if.no

Styret mangler kasserer og treneransvarlig
Er du interessert og/eller vil vite mer, ta kontakt med leder Carina Rømme på 92203350, turn@orkanger-if.no eller på messenger.

I turnstyret sitter til enhver tid minst 7 personer, og vi har ca 5-6 møter i året. Det å sitte i styret er en ufarlig og givende oppgave, hvor du får mulighet til å være med å påvirke veien videre i turnforeningen. Barna til de som sitter i styret får automatisk plass på turn, og du slipper å betale treningsavgift.

Ønsker du å stille som styrerepresentant er det viktig du stiller opp. For å ha stemme ved møtet skal årskontingent for sesongen være betalt, ergo du må være medlem i OIF

- Styret