06.11.2013 - Turn

Endret treningstid 5.-7. klasse gutter og 8. kl. +

Trengingstiden til 5.-7. kl. gutter og 8. kl + blir endret fom uke 46. Se Treningstider for detaljer!