29.03.2011 - Turn

FORELDREMØTE I FORBINDELSE MED BARNEKRETSTURNSTEVNET

Det blir et kort foreldremøte i Klubbhuset 7. april kl 17.30.

Det er frivillig oppmøte, men dette er en mulighet for alle som ønsker det til å komme med spørsmål i forhold til barnekretsturnstevnet.

Velkommen skal dere være!