17.06.3013 - Turn

KJØP OG SALG AV BRUKTE TURNKLÆR

Dersom dere har brukte turnklær som dere ønsker å selge, send en sms til Kari Fossvoll på 975 14 658.

To turndrakter størrelse 9-10 år, ta kontakt med gjertrud_berg@hotmail.com dersom du er interessert.