24.08.2015 - Turn

Fulle partier høst 2015

Gymlek 1 og 2, 1.-2. kl. gutter, 3.-4. kl. gutter, 5.-7. kl. gutter, 1. kl. jenter, 2. kl. jenter, 4. kl. jenter og 6.-7. kl. jenter, 8. kl.+ og ekstratrening 5.-7. kl. er fullt. Evt. påmeldinger til disse partiene vil bli stående på venteliste, og vil få mail hvis det blir ledig plass. Det er kun på 3. kl. jenter, 5. kl. jenter, ekstratrening 2.-4. kl., ekstratrening 8. kl.+ og voksenturn at det er ledige plasser.