17.07.2017 - Turn

Nytt turnparti for de yngste

Til høsten har vi gleden av å tilby turn for de aller minste! Vi starter opp et foreldre-barn-parti for barn født i 2013-2015. Dette vil være et parti hvor både foreldre og barn skal få være i aktivitet. Hvert barn må ha med seg en voksen som deltar på hele treninga.

Treningstid og -sted er ikke avklart enda, men vi åpner nå for påmelding: http://medlem.gymogturn.no/…/p…/portal/gt_utv/gt_bli_medlem….

Ansvarlig for partiet vil være Carina Rømme, send mail til carina.romme@gmail.com ved spørsmål.