17.08.2015 - Turn

Oppstart turn høst 2015

Gymlek og 1. kl. jenter har første trening i uke 36. Alle andre parti har første trening i uke 35.

Minner om at for å få være med på trening må faktura for treningsavgift være betalt.