24.08.2011 - Turn

Treningsagift høst 2011

Treningsavgifter:

Knøtteturnere (født i 2006): kr. 400 pr. semester
1.– 4.trinn: kr. 500 pr. semester
5.trinn: kr. 600 pr. semester
6. trinn og eldre: kr. 800 pr. semester

Halv pris for yngre søsken.

Minner også om at alle aktive utøvere må være medlem i OIF og betale medlemskontingent.

For de som skal delta i turnkonkuranser, må det løses lisens til forbundet i tillegg. Beløpet fastsettes av NIF og dekker blant annet forsikringer mm.