06.08.2013 - Turn

Treningstider høsten 2013

Treningstider høsten 2013:

Treningene vil starte i uke 35.

Orklahallen (gammelhallen i aug/sept, og basishallen når denne er ferdig):

TID

Mandag

Tirsdag

 

Torsdag

17.00-18.00

 

1.klasse jenter

 

 

1.-4.klasse gutter

5.-7.klasse gutter

 

 

 

18.00-19.00

 

2.klasse jenter

 

3.klasse jenter

 

 

Ekstra basistrening  

5.-7.klasse

 

19.00-20.00

 

6.-7.klasse jenter

 

4.-5.klasse jenter

 

 

 - ‘’ -  t.o.m.kl.19.30

20.00-21.00

8.klasse ->

 

 

 

F.o.m. 19.30:

basis 8.kl.->

21.00-22.00(*)

- ‘’ -

 

 

 

(*): Når basishall er ferdigstilt.

Gymlek 2008: Barneskolen mandager kl.17-18

Foreldre/barn 2009: Vi har ikke trenerkapasitet til dette partiet i høst, men vil muligens starte opp dette partiet i januar 2014.

Vi ønsker at alle fra skolealder skal få lov til å trene i den nye basishallen når denne er ferdig i høst. For å få til dette er det noen endringer mhp. treningstider. Hvis dette fører til kollisjoner med andre aktiviteter, ta gjerne kontakt med oss slik at vi evt. kan finne en løsning.

Når det gjelder guttepartiet på tirsdager er det mulig dette flyttes til en annen dag når basishallen er ferdigstilt.

Treningsavgift:                                                            

Gymlek:                            400,-

Orklahallen, 1 trening:         800,-

Ekstra trening (5kl.->):      +400,- (tot. 1200,-)

Treningsavgift vil bli avkrevd ved deltakelse på 2 eller flere treninger. Søskenmoderasjon: Halv pris for yngre søsken.

Alle som trener i OIF-turn må være medlemmer i OIF (årskontingent: 100,-).

Konkurranselisens:

Dette gjelder bare de som skal delta på konkurranser, og betales direkte til NGTF (dekker bl.a. forsikring ved konkurranser).

11-12 år: 100,- og 13 år->: 400,- (gjelder hele kalenderåret).