07.05.2013 - OIF

12.000 kroner til Ny kunstgressbane

12000vel kroner nett

Årsmøtet i Nerviksbakkan velforening har bevilget 12.000 kroner til Orkanger IFs nye kunstgressbane i Idrettsparken.

Velforeninga har vært inne på tanken å bygge egen ballbinge i Nerviksbakkan, men har endret mening.
- Vi ønsker å beholde leikeplassen slik den er med sandkasse, husker og balløkke. Og så investerer vi heller sammen med OIF og frivillige på hele Orkanger i ny stor kunstgressbane til beste for barn og unge og folkehelse, sier nyvalgt leder i Nerviksbakkan velforening, Anders Gausen.

Nå håper både barna og velforeninga i Nerviksbakkan og Perbakkan at den nye kunstgressbanen blir realisert så snart som mulig.

Velforeninga oppfordrer alle til å kjøpe andeler og dermed bidra i dugnaden for å heve banestandarden i Idrettsparken.

På bildet: Kasper Gjersvold (snart 3), Anders Gausen jr og leder i Nerviksbakkan velforening Anders Gausen sj