26.11.2021 - OIF

12 i OIF fikk hedersdiplom

10 hedersdiplomer

OIF har tildelt 12 ildsjeler hedersdiplom, som er lagets nest høyeste utmerkelse. Tildelingen fant sted i Damphuset 25. november, i forbindelse med at OIF fyller 120 år i år.

Diplomet henger høyt. I løpet av de første 119 årene hadde 64 medlemmer mottatt denne hederen. Nå er lagets «Hall of fame» utvidet til 76.

De frivillige ildsjelene er limet i idrettslagene. Et forsiktig anslag tilsier at folk legger ned 50 000 dugnadstimer årlig i OIF. Det tilsvarer 25-30 årsverk gratisarbeid, sa OIF-leder Ove Aanonsen ved utdelinga.

 Bare æresmedlemskap står over hedersdiplomet i status. OIF har åtte æresmedlemmer. Diplomet ble første gang utdelt på 60-årsjubileet i 1961. Hederskomiteen lager innstilling til styret. Komiteen består av Jens Olsen, Ola Fossvoll, Marit Krovoll og Ove Aanonsen.

 Statuttene sier følgende: «Diplom kan tildeles medlemmer som har gjort en stor innsats sportslig, administrativt eller på annen måte, eventuelt en kombinasjon av slike prestasjoner. Diplom utdeles ved jubileer eller andre større arrangementer, eller ved egen tilstelning med spesielt inviterte gjester fra prisvinners miljø i OIF.»

 Her kan du lese om de 12 som nå får henge diplomet på veggen, slik begrunnelsen for hver enkelt ble presentert ved utdelinga:

 

OLE ROAR BONVIK

Ole Roar Bonvik

Ole Roar startet sin OIF-karriere som styremedlem i svømmeavdelinga i 1999 og var leder i avdelinga noen år fra 2003. Ole Roar var med å etablere OIF på internett med etablering av internettsidene for OIF sammen med Erik Høiseth i 2004. Samtidig ble det installert webkamera i Ulvåsen av de samme personene og Ole Roar har hatt oppfølging av dette siden den gangen. Han har vært skitrener i OIF i perioden 2010-2017 og var med på oppsetting av tidtakerbua i Ulvåsen høsten 2013.

Ole Roar har også vært lagleder for OIF fotballgutter i tre år fra 2018. Ole Roar har også vært ansvarlig for resultatservice i Johan Evjens minnerenn i over 20 år og tre siste årene også for Orkland Energimila i Idrettsparken. Han har også de siste årene, sammen med Terje Ebbesen, hatt rydding av lysløpetrassen i forkant av vinteren.  

OLAV HOVSBAKKEN

Olav Hovsbakken

 Olav har vært medlem i OIF i 77 år. Har ble innmeldt som 3-åring. Olav har også vært OIFs fremste tillitsvalgte da han satt som OIF styreleder i årene 1978-79. Olav har vært fast medhjelper og tidtaker i Johan Evjens minnerenn i over 40 år. I alle år og i all slags vær har Olav vært en person du kan regne med når det skal arrangeres minnerenn.

OIF kjenner til at det kun er EN gang Olav ikke har fått vært med på minnerennet og det var pga en kansellert flyavgang fra Oslo etter at Olav har vært på et møte der.

Han har i en årrekke også vært tidtaker i mange orienteringsløp og også mange ganger sittet på post ute i skogen og passet på at løperne stemplet seg inn på posten han satt og passet på.

 

GRETHE VIGGEN VULLUM

Grethe Viggen Vullum2

Grethe sin OIF-karriere startet med at hun spilte håndball for OIF fra 12-års alder og opp til senior. Noen få kamper på senior damer ble det også. Grethe har vært aktiv en del år på OIF-damenes 2. lag og de siste årene også deltatt på OIF veteranlag i håndball. Innenfor håndballavdelingen har hun også vært lagleder, minileder og ansvarlig for julekalendersalget i mange år, i tillegg til dugnader sammen med veteranlaget.

Grethe har vært arrangementsansvarlig i fotballavdelinga i 10 år med ansvaret for blant annet matservering, salg i diverse fotballcuper med Orkla Sparebank cup som den største, åpen kiosk i Idrettsparken, fester i Hermetikken, innkjøp av mat, styring av dugnadsfolk, fotballavslutninger osv.

Hun er i dag ansvarlig for klubbhuset og sitter i styret i anleggsavdelinga. Hun er i også i vertskapsbasen i Ulvåshytta og er med og arrangerer Johan Evjens minnerenn.
Grethe ble tildelt Orkdal kommunes ildsjelpris for 2018 og hedret under Trøndelag Idrettskrets sin hedersgalla.

KIRSTI TØNDEL

Kirsti Tondel3

Kirsti er nå den spilleren med flest seniorkamper for OIF Håndball. Hun spiller fortsatt aktivt i 2.div, det forteller det meste om en person som virkelig har vært en lojal spiller for OIF. Hun var med på «håndballoppturen» som skjedde med damelaget på 1990-tallet, og var også med som aktiv da seniorlaget slet som verst rundt årtusenskiftet. Etter en liten pause stilte Kirsti opp igjen og var med på oppturen opp divisjonssystemet fra ca 2008 og fram til i dag.

I tillegg til å være aktiv håndballspiller selv, så stilte hun i en periode opp som håndballtrener for aldersbestemte lag I OIF Håndball. Denne sesongen er hun lagleder for klubbens juniorlag – menn jr.

Kirsti har de siste 10-årene også deltatt på veteran-laget til OIF Håndball som deltar i NM hver eneste høst.

Ut over det stiller Kirsti alltid opp på dugnader, enten det er for aktiviteter der egne og andres barn deltar, seniorlaget eller veteranlaget i håndball. Hun er alltid veldig positivt innstilt og er humørfylt.

Kirsti har også hatt oppgaver i OIF Fotball i samme periode som nevnt ovenfor.

 

MARTHE TOGSTAD

Marthe Togstad

Marthe har spilt for OIF “hele sitt liv”.  I løpet av tida i ungdomshåndballen ble hun flere ganger uttatt til ungdomslandslag og spilte flere nasjonale sluttspill både for Region Nord og OIF i Bringserien. Marthe har utdannet seg til lege, og har bodd både i Oslo og Trondheim. Marthe har på tross av utdanning i Oslo og Trondheim prioritert å trene og spille kamper for OIF Håndball.

Marthe vært med på oppturen for damer senior opp i divisjonssystemet fra ca 2008 og fram til i dag.

Marthe er sannsynligvis den spilleren som totalt sett har flest kamper for OIF Håndball, dvs summen av aldersbestemte og seniorkamper.

I tillegg til å være aktiv håndballspiller selv, så har hun også vært trener for flere aldersbestemte lag i OIF Håndball. Marthe er i dag kasserer i Styret i OIF Håndball, et verv hun har innehatt de siste 5 år. Hun sitter også i Styret i Orkanger Aktivum, der hun har vært nestleder i flere år.

Marthe stiller alltid opp på dugnader, enten det er for OIF Håndball eller andre avdelinger I OIF. Da ny friidrettsbane i 2011 og kunstgressbane i 2014 i Idrettsparken ble realisert, benyttet hun flere helger og ferieuker til å være med å legge toppdekkene, samt sette opp gjerder rundt banen(e).

 

MONA-IREN EBBESEN

Mona var fra 1994 og i ca 10-12 år instruktør i OIFs svømmeavdelings suksessaktivitet med babysvømming i sykehusbassenget. Mona var også leder i avdelinga i flere år og var med å restarte svømmeavdelinga etter noen år med lav og ingen aktivitet.

Mona var også med i klubbhusets styre i flere år tidlig på 2000 tallet med viktige aktivitet for å holde aktivitet i huset. Etter det var Mona med i skiavdelinga som styremedlem og tok etter hvert over som leder av avdelinga og ledet skiavdelinga i flere år.

Mona engasjerte seg deretter i driften av Ulvåshytta og ble raskt leder i styret for Ulvåshytta.
Ulvåshytta har under Monas kyndige ledelse og engasjement blitt pusset opp og er i dag også en populær utfartsplass for Orkangers befolkning sommer som vinter. Ulvåsen og Ulvåshytta er i dag en institusjon i OIF og det skal Mona ha en stor del av æren for.

 

Tor Bach

Tor Bach

 Tor ble med i OIF i 2010 når han flyttet tilbake til Orkanger.

Tor tok over hovedkassererjobben i Hovedstyret og har hatt den frem til i dag.

Tor har i de siste årene også vært nestleder i styret og er den som har mest daglig kontakt med vår daglige leder.

Tor har vært med på å holde styr på økonomien i alle prosjektene i Idrettsparken de siste 10 årene, som friidrettsbane, kunstgressbaner og det nye flerbrukshuset. Tor har også vært arkitekten for de gode økonomirutinene som er innarbeidet i OIF i dag - ikke bare i hovedstyret, men også den kontrollen og de rutiner som er i avdelingene. Det er beskrevet i dokumentet som omhandler dette for OIF.

Tor har stålkontroll på OIFs økonomi, noe som er et av hovedfundamentene i driften av OIF.

Tor er også en av OIF sine styremedlemmer i Idrettsparken Kunstgress (IKAS). Tor vil ha orden på ting og ivaretar OIFs interesser på en god måte.

 

STEIN ATLE GANGÅS

Stein Atle har vært en veldig god bidragsyter i OIF i mange år, tidlig som spiller i håndball deretter som trener for jentelag i fotball. Stein Atle tok på som leder i OIF fotball i 2010 og var leder til årsmøtet i 2019. Han har tatt alle lederkurs innen fotball gjennom NFF.

Stein Atle var en av arkitektene med å få sertifisert OIF fotball som kvalitetsklubb. Stein Atle har i sin periode som leder i OIF fotball vært med å bygge opp stor aktivitet i avdelinga. Stein Atle sitter i dag som styremedlem i fotballavdelinga, og er dommeransvarlig og er med i OIF fotball sitt sportslige utvalg.

Stein Atle bidrar også i OIF Anlegg når det er nødvendig og er fra 2021 styremedlem i IKAS for OIF.

Stein Atle stiller opp når det er dugnader eller andre arrangement som han kan bidra på.

 

TORE PRESTMO

Tore Prestmo

 Tore startet sin OIF-karriere som fotballspiller i aldersbestemt fotball frem til senioralder.

Var deretter med på «miljølaget» OIF hadde sammen med andre klubber i noen år. Har noen år i samme periode vært det han kaller "spillende assistent-trener-oppmann-garderobevasker" på senior-B.

Tore har også vært dommer for OIF i mange år med vaffel og kaffe som betaling. Dømte selvsagt også i «Orklacupen» når det var mulighet for det.

Tore har vært trener for et par årganger i OIF siden 2011 og frem til i dag og fortsetter også neste år for en av disse årgangene på gutter 19. Tore arrangerte, sammen Pål Anders Sundli, fra 2013 og noen år også «fellesbaill» på lørdager, et lavterskeltilbud for de som var 6 år og oppover til den som måtte ønske å røre seg litt på lørdager også.

Her rapporteres det at det var opptil 60 aktive på enkelte lørdager. Tore har også holdt trenerkurs for de aldersbestemte trenere i OIF i flere år. Også sosialt har Tore vært en arrangør med f.eks «boxing-day, dvs å samle en gjeng OIF-ere å se på fotballkamper fra England i klubbhuset 2. juledag. Sosialt med «nåkka attåt». Tore med sin sosiale intelligens og sitt gode humør er en ekte OIFer med Idrettsparken som sitt andre hjem.

 

TOR ERIK SØRENSEN

Tor Erik Sorensen

Tor Erik har vært med i svømmeavdelinga siden 2005. Tor Erik kom inn i svømmeavdelinga i en fase der noen personer (ildsjeler) bestemte seg for å restarte avdelinga med svømmekurs etter en periode i dvale. Tor Erik og disse ildsjelene hadde en lengre periode dobbeltroller med å være instruktører samtidig som de satt i styret.

Tor Erik hadde et stort engasjement for svømming og det ble etablert et godt miljø blant styre, svømmere og instruktører. Det ble lagt vekt på å gi kompetanse til instruktører. Tor Erik har holdt stand i svømmeavdelinga og har bidratt i styret som styreleder og svømmeskoleansvarlig. Han har vært med på å utrede svømmehallprosjekter tre ganger, som til slutt førte oss dit vi er i dag med Orklandbadet. Tor Erik har vært en klippe i svømmeavdelinga siden han kom inn. Etter hvert som svømmeavdelinga utviklet seg og vokste, dukket det også opp mange utfordringer som Tor Erik, med sin personlighet, har bidratt med å løse med ro og kløkt. Tor Erik har vært «limet» i svømmeavdelinga i mange år.

 

GEIR SIGBJØRN KNUTZEN

Geir Knutzen

Geir har det meste av sin bakgrunn i OIF i fotballen. Geir var en av de dominerende spillerne på OIF A-lag i OIFs glanstid siste halvdel av 70-tallet og 80 tallet. Geir står i dag registrert med 379 obligatoriske kamper for OIF. Dette er nr. 7 på adelskalenderen.

Geir var en av de som var med i gruppen som dro i gang prosjektet med nytt klubbhus midt på 80-tallet sammen med bla Arne Togstad og Knut Even Wormdal. Geir har også vært fotballtrener for aldersbestemte OIF lag. Geir var også med i prosjektgruppen som fikk i gang bygging av friidrettsbanen i 2011 og var en sentral person i etableringen av det nye OIF-huset (flerbrukshuset). Geir kom inn i Hovedstyret i 2008 og satt som leder av OIF fra 2015 til årsmøtet i 2018.

Han var deretter noen år i valgkomiteen for OIF.

 

JONNY KROKSTAD

Jonny Krokstad2

 Jonny fra Krokstadøra kom til OIF i 2011. Jonny ble med fra starten av sin OIF karriere i arrangementskomiteen i Orkla Sparebank cup med ansvaret for kampoppsettet, men tok allerede året etter over ansvaret med cupen med alt det fører med seg; invitasjoner, program, dommeroppsett, kampoppsett og også kontaktperson mot alle deltakerlagene. Cupen har i Jonnys tid vokst mye i omfang, aktivitet og omsetning, og er i dag en av OIF fotballs største inntektskilder, om ikke den største.

Jonny arrangerer årlig også «cupmiddag» for arrangørstaben ++ i cupen med hjemmelaget vilt.

Jonny har i samme periode også vært ansvarlig for å arrangere Umbrocup/førjulscup med stort sett de samme oppgaver som Orkla Sparebank cup, men i litt mindre skala. Har også arrangert «straffekonk» cup i to sesonger.

Jonny har også vært aktiv på seniorlaget til OIF fotball som lagleder, trener og assistenttrener i årene fra 2011. Jonny har også i samme periode vært en svært viktig bidragsyter på dugnader. Her kan nevnes OIF anlegg, utbygging av friidrettsbane, legging av kunstgress på Orkla Maskin arena og Bankløkka, og ikke minst dugnadsarbeid med bygging av flerbrukshuset.  Jonny har fra neste sesong også tatt på seg, sammen med noen andre, treneransvar for OIF gutter 14 år.

 

10 hedersdiplomer

 Ti av de som er hedret i Damphuset I anledning OIFs 120-årsjubileum. Fra venstre; Tor Erik Sørensen, Olav Hovsbakken, Ole Roar Bonvik, Grethe Viggen Vullum, Tor Bach, Geir S. Knutzen, Jonny Krokstad, Tore Prestmo, Kirsti Tøndel, Marthe Togstad. Mona-Iren Ebbesen og Stein Atle Gangaas fikk også hedersdiplom, men kunne ikke være til stede. Foto: Hans Kringstad