27.04.2021 - OIF

Årsmøte 2021 27.05.2021 kl.19.00

Her vil alle dokumenter i forbindelse med årsmøte i OIF bli lagt;

 

Innkalling

Mal på innmelding av saker til årsmøte

Forretningsorden.pdf

Arsmotedokument-OIF-2027.pdf

 

Vedlegg 1: Årsregnskap   550-Arsregnskap-Orkanger-Idrettsforening-2021.pdf

OIF-revisjonsberetning.pdf

 

OIF-Kontrollkomite-2020.pdf

 Vedlegg 2: Budsjett  OIF-Budsjett-Sammendragsrapport-avdelingsvis-3.pdf

Vedlegg 3: Organisasjonsplan OIF:  Vedlegg-3-OIF-ORGANISASJONSKART-2021.pdf

Vedlegg 4: Valg  Valg-2021-valgkomite-innstilling.pdf

Valg-avdelingsstyre-2021.pdf