28.01.2020 - OIF

Årsmøte 2020

klubbe web

Innkalling til årsmøte


Orkanger Idrettsforening ved hovedstyret innkaller herved til årsmøte torsdag 26.03.2020 kl. 19.00 i flerbrukshuset i Idrettsparken.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest to uker (12 mars) før årsmøtet. Forslag kan sendes til styret@orkanger-if.no . Det er ønskelig at vedlagt mal brukes;  mal-forslag-sak-til-arsmote-i-idrettslag2.docx

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter gjøres tilgjengelig via nettside, www.orkanger-if.no senest en uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Orkanger Idrettsforening i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til foreningen. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Orkanger Idrettsforenings lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan daglig leder Anders Rotstigen Skjøld kontaktes på telefon 97 50 93 54 eller e-post daglig.leder@orkanger-if.no

Velkommen til årsmøte!                                  Styret Orkanger Idrettsforening

 

Øvrige Årlige møter i Orkanger IF

Avdeling

Dag

Dato

Tidspunkt

Sted

Håndball

Mandag

10.02.20

Kl. 18.00

Orkanger IFs Flerbrukshus

Svømming

Mandag

10.02.20

kl. 19.00

Orklahallen

Møterom 2 etasje

Orientering

Tirsdag

11.02.20

Kl. 19.00

Klubbhuset Idrettsparken

Turn

Onsdag

12.02.20

Kl. 18.30

Klubbhuset

Idrettsparken

Fotball

Onsdag

12.02.20

Kl. 19.00

Orkanger Ifs

Flerbrukshus

Anlegg

Mandag

24.02.20

Kl. 19.00

Klubbhuset

Idrettsparken

Ulvåshytta

Mandag

24.02.20

Kl. 19.00

Ulvåshytta

Ski

Onsdag

26.02.20

Kl. 19.00

Olavsbu - Ulvåsen

Hovedstyret

Torsdag

26.03.20

Kl. 19.00

OIFs Flerbrukshus 

Idrettsparken

 

Det avholdes ikke årsmøter i gruppene, men alle avdelinger som er organisert med avdelingstyre skal avholde et årlig møte før årsmøtet i Orkanger Idrettsforening. Hovedstyret fastsetter frist for avholdelse av det årlige møte, og innkallelse med minst en ukes frist.

Det årlige møte skal minimum;

1. Behandle avdelingens årsberetning

2. Behandle avdelingens regnskap

3. Fastsette årlige treningsavgift

4. Fastsette budsjett

 

Fremme innspill til hovedstyret