02.02.2021 - OIF

Årsmøte 2021

klubbe web3

Innkalling til årsmøte


Orkanger Idrettsforening v/hovedstyret innkaller herved til årsmøte torsdag 25.03.2021 kl. 19.00 i flerbrukshuset i Idrettsparken.  OIF tar forbehold vedr. korona og at smittevernreglene kan bli fortløpende endret. En evt. utsettelse av årsmøte vil bli informert via våre kanaler. 

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest to uker (11 mars) før årsmøtet. Forslag kan sendes til styret@orkanger-if.no . Det er ønskelig at vedlagt mal brukes;  mal-forslag-sak-til-arsmote-i-idrettslag2.docx

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter gjøres tilgjengelig via nettside, www.orkanger-if.no senest en uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Orkanger Idrettsforening i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til foreningen. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Grunnet Covid19 ønsker vi påmelding til årlige møte og årsmøtet til OIF på epost til daglig.leder@orkanger-if.no

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Orkanger Idrettsforenings lov.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan daglig leder Anders Rotstigen Skjøld kontaktes på telefon 97 50 93 54 eller e-post daglig.leder@orkanger-if.no

Velkommen til årsmøte!                                 

Styret Orkanger Idrettsforening

 Øvrige Årlige møter i Orkanger IF

Avdeling

Dag

Dato

Tidspunkt

Sted

Turn

Onsdag

10.02.21

Kl. 18.00

Klubbhuset 

Håndball

Mandag

15.02.21

kl. 18.00

Flerbrukshuset

Fotball

Mandag

15.02.21

Kl. 19.30

Flerbrukshuset

Anlegg

 

Utsatt

Ny dato kommer

 

Ski

 

Utsatt

Ny dato kommer

 

Orientering

Tirsdag

02.03.21

Kl. 19.00

Flerbrukshuset

Svømming

Torsdag

04.03.21

kl:19.00

 Via teams

Ulvåshytta

Mandag

15.02.21 

kl. 19.00 

 Ulvåshytta

Hovedstyret

Torsdag

25.03.21

Kl. 19.00

OIFs Flerbrukshus 

Idrettsparken

 

Det avholdes ikke årsmøter i gruppene, men alle avdelinger som er organisert med avdelingstyre skal avholde et årlig møte før årsmøtet i Orkanger Idrettsforening. Hovedstyret fastsetter frist for avholdelse av det årlige møte, og innkallelse med minst en ukes frist.

Det årlige møte skal minimum;

1. Behandle avdelingens årsberetning

2. Behandle avdelingens regnskap

3. Fastsette årlige treningsavgift

4. Fastsette budsjett

5. Forslag til valg

I tillegg har en mulighet til å fremm innspill til hovedstyret