31.03.2022 - OIF

Årsmøte i OIF gjennomført

Uten navn

Orkanger IF gjennomførte onsdag 30.03.22 vårt årsmøte i flerbrukshuset i Idrettsparken med 23 medlemmer tilstede. 

Store deler av 2021 har vært nok et unntaksår med tanke på pandemien, men alle avdelinger har i løpet av året kommet i gang igjen med sin aktivitet. Det vil i 2022 være fokus på å opprettholde og øke aktiviteten i alle avdelingene i OIF.

Mer informasjon om aktiviteten kan leses her;  Arsmotedokument-OIF-2034.pdf

Årsresultat for 2021 viser et positivt resultat på kr 225 785,-

OIF har en solid egenkapital på kr 4 957 531,- ved årets slutt.

På valg ble det av årsmøte valgt inn ny leder og nestleder til hovedstyret. Stein Ove Aanonsen gikk av som leder, og inn kom Tor Bach. 

valg

På øvrige valg i OIF er komiteer, utvalg og avdelingsstyrer på plass. 

Protokoll fra Årsmøte;   OIF-Protokoll-arsmote-2023.pdf

Vi ønsker å takke alle som bidrar i OIF og ønsker et godt aktivitetsår i 2022!