17.02.2022 - OIF

Årsmøte i Orkanger Idrettsforening 2022

Aarsmote 1200x565 1200x565

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Orkanger Idrettsforening

 

Årsmøtet avholdes i flerbrukshuset i Idrettsparken onsdag 30 mars kl. 19.00

 

Mvh Hovedstyret i Orkanger IF

 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 15 mars til;

- Daglig leder Anders Rotstigen Skjøld via epost daglig.leder@orkanger-if.no

- Per post, Orkanger Idrettsforening, postboks 61, 7300 Orkanger

- Styret - styret@orkanger-if.no

 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på  idrettslagets hjemmeside www.orkanger-if.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Orkanger IF i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Orkanger IF. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se lovnorm for Orkanger IF

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Orkanger IF, eller daglig leder Anders Skjøld kontaktes på 97 50 93 54 eller e-post daglig.leder@orkanger-if.no

 

Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

 

Styret