23.02.2023 - OIF

Årsmøte i Orkanger Idrettsforening 2023

images3

Til medlemmene i Orkanger Idrettsforening

23.02.2023 Orkanger

Innkalling til årsmøte i Orkanger Idrettsforening 2023

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Orkanger Idrettsforening

 

Årsmøtet avholdes torsdag 30.03.23 kl. 19.00 i klubbhuset i Idrettsparken.

 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest tirsdag 14.03.23 til daglig.leder@orkanger-if.no eller styret@orkanger-if.no Ber brev er postadressen: Orkanger Idrettsforening, postboks 61, 7300 Orkanger.

Det ønskes at vedlagte mal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden (www.orkanger-if.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Orkanger IF i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Orkanger IF. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Orkanger IFs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan daglig leder i Orkanger IF Anders Skjøld kontaktes på epost daglig.leder@orkanger-if.no

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret