23.03.2022 - OIF

Årsmøte i Orkanger IF 30.03.22

last ned4

Årsmøte Orkanger IF onsdag 30.03.22

Kl. 19.00

Flerbrukshuset - Idrettsparken

Forretningsorden/saksliste (årsmøtedokumenter)

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden
 3. Konstituering
  1. Valg av dirigent
  2. Valg av referent
  3. Valg av to deltakere til å underskrive protokollen

Årsmeldinger 2021

 • Årsmelding styret
 • Årsmeldinger utvalg og komiteer
 • Årsmeldinger sport og idrett.
 • Årsmelding OIF daglig drift.
 • Kontrollkomiteens rapport

Årsregnskap 2021

Innkommende forslag

Fastsetting av medlemskontingent 2023


OIF-Budsjett-Sammendragsrapport-avdelingsvis-5.pdf


OIF’s organisasjonsplan


Valg

Valg av avdelinger/utvalg/komiteer