16.06.2020 - OIF

Årsmøtedokument 2020

klubbe web2

 

Orkanger IF har vårt årsmøte tirsdag 23 juni kl. 19.00 i flerbrukshushuset i Idrettsparken


Saksliste;

1. Godkjenning av stemmeberettigede

2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

3. Konstituering

- Valg av dirigent

- Valg av referent

- Valg av to deltakere til å underskrive protokollen

4. Årsmelding 2019, herunder avdelingenes årsmeldinger og kontrollkomiteens rapport

5. Årsregnskap 2019 med revisjonsberetning

6. Innkommende forslag

7. Fastsetting av medlemskontingent 2021

8. Budsjett 2020

9. OIFs organisasjonsplan 

10. Valg

 

Arsmotedokument-OIF-2026.pdf

Signert-protokollkomite.pdf 

Signert-arsresultat-OIF.pdf

Signert-revisjonsberetning-OIF2.pdf

OIF-Budsjett-Sammendragsrapport-avdelingsvis-1.pdf

Vedlegg-3-OIF-ORGANISASJONSKART2.pptx

Utstyr-OIF-pr-22.06.20.xlsx

Valg-OIF-2020.pdf