23.03.2023 - OIF

Årsmøtedokument OIF 30.03.2023

last ned5

Årsmøte Orkanger IF torsdag 30.03.22

Kl. 19.00 i klubbhuset i Idrettsparken

 

Forretningsorden OIF årsmøte 2023;

 

1.  Godkjenning av stemmeberettigede

 

2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

 

3. Konstituering

  1. Valg av dirigent
  2. Valg av referent
  3. Valg av to deltakere til å underskrive protokollen

4. Årsmeldinger 2022

  1. Årsmelding styret
  2. Årsmeldinger utvalg og komiteer
  3. Årsmeldinger sport og idrett
  4. Årsmelding OIF daglig drift
  5. Kontrollkomiteens rapport

5. Årsregnskap 2022

  1. Revisjonsberetning

 

6. Innkommende forslag

 

-  Nedleggelse av dans og skøyter som avdeling(er) i Orkanger IF

Forslag til vedtak: Årsmøte i Orkanger IF vedtar å avvikle dans og skøyter som aktive avdelinger i Orkanger IF, og hovedstyret gis fullmakt til å gjennomføre nedleggingsprosessen med Trøndelag Idrettskrets

 

7. Fastsetting av medlemskontingent 2024

Styrets forslag:

Medlemskontingent i OIF for 2024 foreslås opprettholdes på dagens satser;

Barn:             kr 150,-

Voksen          kr 250,-

 

8. Budsjett 2023

 

9. OIF's organisasjonsplan

 

10. Valg

  valg-avdelingsstyrer2.pdf