14.03.2024 - OIF

Årsmøtedokumenter OIF 2024

Forretningsorden OIF årsmøte 2024 torsdag 21.mars kl. 18.00 Flerbrukshuset

 

Godkjenning av stemmeberettigede
Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden
 Konstituering
  • Valg av dirigent
  • Valg av referent
  • Valg av to deltakere til å underskrive protokollen

Årsmeldinger 2023 med kontrollkomiteens rapport.

  • Årsmelding styret
  • Årsmeldinger utvalg og komiteer
  • Årsmeldinger sport og idrett.
  • Årsmelding OIF daglig drift.
  • Kontrollkomiteens rapport

 

Årsregnskap 2023 med revisjonsberetning

Innkommende forslag

Nedleggelse av dans og skøyter som avdelinger i Orkanger IF

Forslag til vedtak: Årsmøte i Orkanger IF vedtar å avvikle dans og skøyter som aktive avdelinger i Orkanger IF, og hovedstyret gis fullmakt til å gjennomføre nedleggingsprosessen med Trøndelag Idrettskrets

 

Fastsetting av medlemskontingent 2025

Styrets forslag: Medlemskontingent i OIF for 2025 foreslås opprettholdes på dagens satser;

Barn:              kr 150,-

Voksen          kr 250,-

 

Budsjett 2024

OIF’s organisasjonsplan

Valg

Valg avdelingsstyrer