27.09.2013 - OIF

Baneområdet og gangveg i Idrettsparken stenges

kunstgressOIF3

Anleggsarbeidet i Idrettsparken gjør det nødvendig at fra nå av og framover må baneområdet og gangvegen stenges for fremmedtrafikk.

Rent praktisk vil dette i første omgang skje ved at entreprenøren, Orkla Maskin, parkerer anleggsmaskiner midt i gangvegen ved Orklahallen. Dette gjør det raskt og enkelt å flytte hver morgen/ettermiddag.

- Årsaken til dette er at vi ikke ønsker at det skal kjøres på ferdig avrettet underlag, noe som vil skape unødige spor o.l. i banene. Enda viktigere blir dette når vi har fått installert banerørene (varmeanlegget) i neste uke, melder Svein Endre Møkkelgård i Orkla Maskin AS.

- Dette vil bli en permanent situasjon fram til endelig ferdigstilling av banene forsommeren 2014. Vi får finne praktiske løsninger mht. nødvendig intern kjøring til og fra Klubbhuset. Videre vil vi - i samråd med Orkdal kommune - finne løsninger på brøyting og snørydding av gangvegen gjennom Idrettsparken kommende vinter, spesielt med tanke på å unngå kjøreskader på varmeanlegget, ifølge Møkkelgård.

Det vil så langt råd er bli lagt til rette for at gående og syklende skal kunne passere uhindret til enhver tid.

Orkanger IF forventer at alle respekterer den begrensde tilgangen til og bruken av Idrettsparken i denne perioden.