11.07.2014 - OIF

Derfor er IKAS bra for OIF

Parken110714

OIF og Idrettsparken kommer styrket ut av samarbeidet med Orkla FK via det nye selskapet IKAS. Lurer du på hvorfor?

OIF Anlegg har laget en orientering som bør gi svar på de fleste spørsmål. Les alt om:
OIF, Idrettsparken og IKAS.

Orienteringen er et resultat av at rykter og spekulasjoner skaper unødig uro i OIF. Tema er samarbeidet med Orkla FK om kunstgressbaner, rørledning, pumpeanlegg og varmvatn.

Her er en kortversjon av orienteringen:
1. Orkla FK ble invitert inn i Idrettsparken av OIF for snart 20 år siden, og har rett til å være i parken.

2. Tvister førte til en fastlåst situasjon. OIFs årsmøte sa opp en samarbeidsavtale om den gamle kunstgressbanen i 2010.

3. Etter det sto Orkla FK som eier av kunstgressbanen og rørledningen fra Thamshavn - men også med ansvaret for all gjeld.

4. OIF har hatt sterkt behov for å bygge kunstgressbane med varme på det ødelagte ballfeltet - av hensyn til barn og unge på Orkanger.

5. For å gi økonomisk støtte krevde Orkdal kommune og viktige sponsorer en ny avtale mellom OIF og Orkla FK som ville sikre ryddige forhold i Idrettsparken.

6. Forhandlinger førte til løsningen med et aksjeselskap - IKAS - der OIF, Orkla FK og Orkdal kommune er eiere.

7. OIF gir Orkla 40 prosent eierandel i ny kunstgressbane.

8. Orkla FK gir OIF 40 prosent eiereandel i gammel kunstgressbane, i den 3,3 km lange rørledningen fra Thamshavn og i pumpeanlegg. IKAS overtar i tillegg fra Orkla FK retten til å inngå nye avtaler om varmvatn fra Elkem Thamshavn.

9. Uten IKAS ville OIF ikke hatt økonomi til å utvikle Idrettsparken, eller tilgang til varmvatnet.

10. OIF har brukt prosjektet til å skaffe seg en bonus: En sjuerbane med kunstgress (Bankløkka) som er klubbens eksklusive eiendom.

11. OIF går inn i IKAS med et anlegg til ca 13 mill. kr. uten gjeld.

12. Idrettsparken er nå et anlegg som gir OIF alle muligheter til å utvikle den idrettslige aktiviteten i klubben videre - og da særlig fotballen.

Her er selve IKAS-avtalen. Dokumentet har ligget ute på OIFs hjemmeside siden i fjor.