21.02.2013 - OIF

Film-prosjekt i OIF

OIFjenter

Styret i Orkanger IF har besluttet å lage en presentasjonsfilm om vårt fleridrettslag til bruk i markedsføring av foreninga.

Filmen skal vise den store idretts-aktiviteten sommer og vinter, på bane, matte, i sporet, idrettshall, basseng og skog og mark, samt dugnadsinnsatsen hele året - i Ulvåsmarka og Idrettsparken, i Klubbhuset, Orklahallen, svømmehallene og på tennisbanen.

For å gjøre filmen best mulig må vi ha hjelp fra alle OIF-avdelinger. Det vi ønsker innspill på er følgende:

- Arrangement som viser aktiviteten - med tidspunkt for film-opptak.
- Navn på aktive (barn og unge) som kan si noe om hvorfor de er med i sin idrett.

Vi håper dere kommer med innspill raskt slik at vi kan lage en kjøreplan på effektiv filming.

Vi har gjort en foreløpig avtale med Christian Falch i Gammaglimt. En detaljert avtale med kostnadsoverslag vil bli inngått når vi har fått tilbakemeldinger fra dere i avdelingene og har en viss oversikt over ønskene.

Ettersom OIF-aktivitetene sprer seg over hele året og i alle sesonger, regner vi med at filmopptakene vil foregå i store deler av 2013.

Hovedstyret har utpekt nestleder Geir Knutzen og styremedlem Marit Mjøen som kontaktpersoner i denne fasen av film-prosjektet. Gi tilbakemeldinger med epost til styret@orkanger-if.no (eller svar "til alle" så får alle avdelinger se alle innspill).

Filmen vil bli benyttet opp mot sponsorer, kommunen og selvfølgelig som markedsføring for å få flere medlemmer. Vi tror også at en slik film vil være en flott markedsføring av kommunen som en allsidig dugnads- og idrettskommune med store muligheter for å innfri mål for folkehelsearbeidet.

Håper på svar fra dere i avdelingene så raskt som mulig! OIF skal ha styremøte tirsdag 26. februar og det hadde vært ok å få tilbakemeldinger allerede til da.