08.05.2013 - OIF

Formannskapet vil ha ny svømmehall

orkangersvom201021

Orkdal formannskap vedtok i dag oppstart av utbygging av svømmehall i 2014. - Litt av ei gladmelding, sier leder i Orkanger IFs svømmeavdeling, Tor Erik Sørensen.

Orkanger Idrettsforening har i flere år jobbet for å få bygd ny og moderne svømmehall. Hallutbygging er definert som et kommunalt ansvar, men Orkdal kommune har inntil i dag ikke hatt annet enn gode intensjoner om utbygging. Behovet er det inegn tvil om er til stede.

Bygging av nytt og moderne svømmeanlegg i Idrettsparken eller området i kort avstand fra Gammelosen og trase for fjernvarme fra Thamshavn er en gladsak for hele kommunen. Det er også en fantastisk gladsak for Orkanger IF som er den eneste idrettsforeninga som har et svømmetilbud.

- Dette har vi jobbet for i mange år. Nå ser vi at det lønner seg å stå på og ikke miste motet, sier Sørensen.

Årsaken til at formannskapet satte saken på dagsorden akkurat nå, er et vedtak i Kulturdepartementet som har gitt tilsagn om ekstraordinære tilskudd på 5 millioner kroner til bygging av tre kostnadseffektive svømmeanlegg. Fristen for å sende søknad er sat til 1. juni. Med formannskapets vedtak er det mulig å sende en søknad om dette tilskuddet som vil komme i tillegg til ordinære tippemidler på 14,6 millioner kroner.

Hele svømmeanlegget har en investeringsramme på 70 millioner kroner.

Mer informasjon: www.orkangervel.no