24.06.2020 - OIF

Årsmøte i OIF 2020 gjennomført

0404 001 page 001

Orkanger IF gjennomførte tirsdag 23.06.2020 vårt årsmøte i flerbrukshuset i Idrettsparken med 16 medlemmer tilstede. Møtet ble gjennomført under gjeldene koronaregler.

 

2019 har vært nok et aktivt år for Orkanger IF med stor aktivitet både i Ulvåsmarka, Orklahallen og Idrettsparken. Mer informasjon om aktiviteten kan leses her  Signert-arsmotedokument-2020.pdf

Årsresultat for 2019 viser et negativt resultat på kr 489 249, som skyldes investeringer i blant annet nytt turnutstyr, inventar og nytt kjøkken i flerbrukshuset. I tillegg har det vært utforendrede med en løypemaskin som måtte sendes til service og reperasjon på kr 150 000 og Ulvåsveien på kr 100 000,- som OIF må dekke utenom tilskuddet fra kommunen.

Tross negativ resultat har avdelingene i OIF og OIF en solid egenkapital på kr 3 549 357, ved årets slutt. 

På valg er mer eller mindre alle komiteer, utvalg, avdelingsstyrer på plass, og det er ingen endringer i hovedstyret - alle som var på valg der tok gjenvalg og ble valgt til videre arbeid i OIF. Hovedstyret vil jobbe videre i 2020 med strategiprosessen som er satt i gang i OIF.

Protokoll fra Årsmøte; Arsmoteprotokoll-2020.pdf 

Etter årsmøte presenterte Eivind Selven på vegne av arbeidsgruppen for strategi, det nye strategidokumentet til OIF. Dette vil etterhvert bli lagt ut på hjemmesiden, så alle våre medlemmer og interessenter kan lese dokumentet, og styret vil jobbe videre med å ferdigstille dokumentet og tiltak for å nå målene i planverket.

 

Vi ønsker å takke alle som bidrar i OIF, og ønsker alle en riktig god sommer fra styret og administrasjonen