08.11.2013 - OIF

Klubbhuset: Stopp utleie til private arrangement

OIF Anlegg har måttet stoppe utleie av klubbhuset til eksterne leietakere. OIF kan bruke huset som før.

Årsaken til utleiestoppen er en kombinasjon av dårlig økonomi og arbeidskrevende oppgaver knyttet til private arrangement.

OIFs klubbhus går med betydelig underskudd. Noen få frivillige har lagt ned et stort arbeid med vask, reparasjoner, tilsyn og annen drift knyttet til utleie. Enkelte omstendigheter den siste tida har gjort at OIF Anlegg inntil videre har vedtatt å stoppe utleie til private arrangement.

OIF Anlegg arbeider med en skisse til forslag for å sikre en bærekraftig økonomi for Klubbhuset. Dette blir trolig tatt opp som egen sak på neste årsmøte i OIF. Avdelingene bruker huset gratis.