12.03.2020 - OIF

INFORMASJON OM KORONA: OIF STOPPER ALL ORGANISERT AKTIVITET!

Viktig informasjon angående tiltak for å begrense spredning av Coronaviruset (COVID-19).

Orkanger IF organiserer aktivitet som samler grupper av mennesker på trening og kamper, og dermed er det potensiale for spredning gjennom våre aktiviteter. Orkland kommune har kommet med oppdatert informasjon på sine hjemmesider som, sammen med tiltak innført av idrettsforbundet og kretsene, gjør at Orkanger IF foreløpig gjør følgende;

Svømmehallen er stengt – så ingen trening eller kurs i regi av OIF Svømming

Håndball innstiller alle kamper, treninger og cuper.

Turn innstiller alle treninger

Fotball innstiller alle kamper og treninger

Ulvåshytta holder stengt søndager

Atlet stenger sine treningslokaler

Ski avlyser trening og renn

Orientering: Ingen planlagt aktivitet i kommende periode

Hovedstyret: Avlyser styremøter og årsmøtet.

 

OIF følger med på til enhver tid gjeldende regler og oppfordringer fra kommunen og forbund, og oppdaterer når det skjer endringer.

Vi har et kollektivt ansvar for å ta beslutninger som er til det beste for allmennheten. Oppfordrer også alle til å følge Folkehelseinstituttet sin informasjon om hvordan hver enkelt kan begrense smitte.

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt!

 

På vegne av styret

 

Ove Aanonsen                                  Ove.aanonsen@gmail.com                         481 06 975

Anders Rotstigen Skjøld                daglig.leder@orkanger-if.no      975 09  354

 

Norges idrettsforbund (NIF) holder særforbundene oppdatert med informasjon, og har en egen nyhetsside som oppdateres jevnlig, denne inneholder også en spørsmål/svar bolk over de vanligste spørsmålene som kommer inn.

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/?utm_source=Make%20Nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=Sp%C3%B8rsm%C3%A5l%20og%20svar%20til%20idrettslag%20vedr%20koronaviruset&utm_content=Sp%C3%B8rsm%C3%A5l%20og%20svar%20til%20idrettslag%20vedr%20koronaviruset+94874

Folkehelseinstituttets (FHI) nettside, hvor relevant informasjon legges ut og oppdateres regelmessig.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

Orkland kommune;

https://www.orkland.kommune.no/oppdatert-informasjon-om-koronavirus-covid-19-i-orkland-kommune.6292030-507019.html

 

 

Vi vil i tillegg oppfordre alle til å følge disse forhåndsreglene:

-          God håndhygiene (vask hendene med såpe og vann, tørk godt. Bruk hånddesinfeksjon hvor vask ikke er tilgjengelig) Alkoholbasert hånddesinfeksjon kan være et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig.

-          Host og nys i albuekrok, eller i tørkle (som deretter kastes)

-          Hvis du har influensalignende symptomer (kraftig forkjølelse, nysing, feber, løs mage, hoste, sår hals, kortpusthet, muskelsmerter og slapphet) hold deg hjemme

-          Unngå kontakt med munn og øyne med urene hender

-          Terskelen for å holde seg hjemme bør for den nærmeste tiden være lav, spesielt hvis du føler på noen av de nevnte symptomene.

-          Unngå kontakt med syke personer, spesielt personer med luftveissymptomer

-          Ta kontakt med helsepersonell ved symptomer på lungebetennelse (feber, hoste og pusteproblemer)

 

 

Råd etter reisen

Hvis du har kommet hjem fra et område med vedvarende smittespredning i løpet av de siste 14 dagene, og du får symptomer på luftveisinfeksjon (feber, hoste, brystsmerter eller pustevansker), bes du holde deg innendørs og unngå nærkontakt med andre mennesker.