21.03.2013 - OIF

Kunstgress og daglig leder

oif2013

Årsmøtet i Orkanger Idrettsforening gjorde to viktige vedtak i kveld: anlegge ny kunstgressbane og ansette daglig leder i 50 prosent stilling.

Begge vedtakene ble gjort enstemmig på et godt besøkt årsmøte.

Bilde er fra OIFs årsmøte i Klubbhuset. Foto: Hans A. Kringstad

Under årsmøtet fikk Benjamin Baldwin og Mali Lilleås Næss tildelt OIFs prestasjonspokal for sine idrettsprestasjoner. Berit Johanne Kvåle og Bjørn Næss fikk OIFs diplom for sin eksepsjonelle innsats som tillitsvalgt i Orkanger IF.

Det nye hovedstyret består av følgende:

Leder:            John Ivar Evjen            Ikke på valg
Nestleder:        Geir Knutzen             Valgt for 2 år - Gjenvalg               
Kasserer:        Tor Bach                    Ikke på valg
Sekretær:        Knut Even Wormdal    Ikke på valg
Matrialforvalter:    Eivind Ross             Ikke på valg
Styremedlem:        Marit Mjøen           Ikke på valg
Styremedlem:        Unn Knudsen        Valgt for 2 år - Ny                    
1. varamedlem:    Rudolf Larsen          Ikke på valg
2. varamedlem:    Janne Sommerschild Wiggen  Valgt for 2 år - Ny
3. varamedlem:    Atle Olav Sognli         Ikke på valg

Les mer om årsmøtet på www.orkangervel.no